Termowizja w nieruchomościach. Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj.

Termowizja w nieruchomościach Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4] 2020 Pomiary termowizyjne stosowane są w różnych sektorach gospodarki, również na rynku nieruchomości i w budownictwie. Z techniki do celów inwentaryzacji architektonicznych korzystają architekci, firmy od space planów oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Dzięki pomiarom termowizyjnym inwestorzy coraz częściej…

Details

Analiza chłonności działki. Podstawowa czy kompleksowa?

Analiza chłonności działki Podstawowa czy kompleksowa? Geodetic, jako firma doradczo – inżynieryjna wykonuje podstawowe i kompleksowe analizy chłonności. Dysponujemy specjalistami z zakresu geodezji, architektury, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodno-prawnych, aspektów geotechniczno-geologicznych i prawnych. Słowem, wszystkich niezbędnych specjalistów do wykonania rzetelnej analizy chłonności działki rozszerzonej o wiarygodne i sprawdzone elementy, które nie zaskoczą…

Details

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Architekt czy geodeta lepiej odzwierciedli budynek? Na początku należałoby sobie powiedzieć co to jest inwentaryzacja architektoniczna / inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i co wchodzi w jej skład. W obrazowy sposób można powiedzieć, że chodzi o stworzenie dokumentacji papierowej (cyfrowej) istniejącego budynku lub fragmentu budynku, aby  istniała ona w takiej formie, w jakiej są składane…

Details

Pomiar objętości mas ziemnych. O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu.

Pomiar objętości mas ziemnych O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu Zwykle pomiary hałd wykonuje się przy użyciu techniki fotogrametrycznej z drona. Często pomiar wspomagany jest pomiarem GPS i tachimetrem. Po co wykonuje się pomiary hałd kruszyw czy wykopów? Jakiego rodzaju masy ziemne się mierzy i w jakich interwałach czasowych? Gdzie inwestorzy nieruchomości przepłacają za…

Details

Pomiary wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek. Jaką metodę wybrać i co mierzyć?

Pomiary wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek. Jaką metodę wybrać i co mierzyć? Pomiary wałów i koryt rzek wykonuje się w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem powodziowym, funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych, fragmentarycznej modernizacji po zerwanych przez powodzie wałach. Właściciel wód ma obowiązek osiągania celów środowiskowych i ochrony przed oddziaływaniem na środowisko przy równoczesnym poszanowaniu  walorów przyrodniczych. Zespół Geodetic…

Details