Termowizja w nieruchomościach. Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj.

Termowizja w nieruchomościach Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4] 2020 Pomiary termowizyjne stosowane są w różnych sektorach gospodarki, również na rynku nieruchomości i w budownictwie. Z techniki do celów inwentaryzacji architektonicznych korzystają architekci, firmy od space planów oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Dzięki pomiarom termowizyjnym inwestorzy coraz częściej…

Analiza chłonności działki. Podstawowa czy kompleksowa?

Analiza chłonności działki Podstawowa czy kompleksowa? Geodetic, jako firma doradczo – inżynieryjna wykonuje podstawowe i kompleksowe analizy chłonności. Dysponujemy specjalistami z zakresu geodezji, architektury, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodno-prawnych, aspektów geotechniczno-geologicznych i prawnych. Słowem, wszystkich niezbędnych specjalistów do wykonania rzetelnej analizy chłonności działki rozszerzonej o wiarygodne i sprawdzone elementy, które nie zaskoczą…

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Architekt czy geodeta lepiej odzwierciedli budynek? Na początku należałoby sobie powiedzieć co to jest inwentaryzacja architektoniczna / inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i co wchodzi w jej skład. W obrazowy sposób można powiedzieć, że chodzi o stworzenie dokumentacji papierowej (cyfrowej) istniejącego budynku lub fragmentu budynku, aby  istniała ona w takiej formie, w jakiej są składane…

Pomiar objętości mas ziemnych. O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu.

Pomiar objętości mas ziemnych O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu Zwykle pomiary hałd wykonuje się przy użyciu techniki fotogrametrycznej z drona. Często pomiar wspomagany jest pomiarem GPS i tachimetrem. Po co wykonuje się pomiary hałd kruszyw czy wykopów? Jakiego rodzaju masy ziemne się mierzy i w jakich interwałach czasowych? Gdzie inwestorzy nieruchomości przepłacają za…

Pomiary wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek. Jaką metodę wybrać i co mierzyć?

Pomiary wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek. Jaką metodę wybrać i co mierzyć? Pomiary wałów i koryt rzek wykonuje się w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem powodziowym, funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych, fragmentarycznej modernizacji po zerwanych przez powodzie wałach. Właściciel wód ma obowiązek osiągania celów środowiskowych i ochrony przed oddziaływaniem na środowisko przy równoczesnym poszanowaniu  walorów przyrodniczych. Zespół Geodetic…

Monitoring spękań w garażach wielostanowiskowych

Wykonujemy monitoring spękań w garażach wielostanowiskowych Jak błędy projektowe i wykonawcze wpływają na degradację posadzek przemysłowych? Mała podaż powierzchni w centrach miast sprawia, że trzeba logicznie gospodarować każdym metrem kwadratowym gruntu i znaleźć miejsce na garaże tak, by spełnić wymagane wskaźniki. Konstrukcje podziemnych garaży wielostanowiskowych i ich zabezpieczenie przed wodami gruntowymi stanowią lwią część kosztów…

Kompleksowy monitoring składowiska odpadów. Co powinien zawierać raport?

Kompleksowy monitoring składowisk odpadów Co powinien zawierać Raport? Coraz częściej w mediach czytamy o przypadkach niewłaściwego gospodarowania odpadami czy pożarach składowisk. Plaga pożarów wysypisk śmieci to przypadek czy efekt ściągania do Polski śmieci, których nie chcą przyjmować inne kraje? Narzucone przez Ministra Środowiska przepisy nakazują monitoring składowisk odpadów a kolejnym nadchodzącym wyzwaniem dla eksploratorów jest…

Video – Geodezja standardowa

Zakres usług geodezji standardowej i inżynierii -obsługa geodezyjna przy budowie magazynów, biurowców, galerii handlowych -kompleksowa obsługa geodezyjna budów -mapy do celów projektowych -tyczenie granic -tyczenie sieci uzbrojenia terenu -tyczenie obiektów budowlanych -tyczenie posadowienia budynku -inwentaryzacje przestrzenne budynków -inwentaryzacje sieci uzbrojenia -wznowienia znaków granicznych -geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych -pomiary GPS -podały nieruchomości -tyczenie granic -wznowienie granic…

Pomiary objętości hałd kruszywa – cała Polska

Pomiary objętości hałd kruszywa, składowisk odpadów – cała Polska Zwykle pomiary hałd wykonuje się przy użyciu techniki fotogrametrycznej z drona. Często pomiar wspomagany jest pomiarem GPS i tachimetrem. Po co wykonuje się pomiary hałd kruszyw czy wykopów? Jakiego rodzaju masy ziemne się mierzy i w jakich interwałach czasowych? Gdzie inwestorzy nieruchomości przepłacają za wywóz mas…