Analiza chłonności działki. Podstawowa czy kompleksowa?

Analiza chłonności działki Podstawowa czy kompleksowa? Geodetic, jako firma doradczo – inżynieryjna wykonuje podstawowe i kompleksowe analizy chłonności. Dysponujemy specjalistami z zakresu geodezji, architektury, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń wodno-prawnych, aspektów geotechniczno-geologicznych i prawnych. Słowem, wszystkich niezbędnych specjalistów do wykonania rzetelnej analizy chłonności działki rozszerzonej o wiarygodne i sprawdzone elementy, które nie zaskoczą…