Pomiar objętości mas ziemnych. O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu.