Video – Geodezja standardowa

Zakres usług geodezji standardowej i inżynierii -obsługa geodezyjna przy budowie magazynów, biurowców, galerii handlowych -kompleksowa obsługa geodezyjna budów -mapy do celów projektowych -tyczenie granic -tyczenie sieci uzbrojenia terenu -tyczenie obiektów budowlanych -tyczenie posadowienia budynku -inwentaryzacje przestrzenne budynków -inwentaryzacje sieci uzbrojenia -wznowienia znaków granicznych -geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych -pomiary GPS -podały nieruchomości -tyczenie granic -wznowienie granic…