Pomiar składowiska odpadów

Pomiar składowiska odpadów Poniżej przykładowe opracowanie dotyczące pomiaru objętości składowiska odpadów. Celem opracowania był pomiar objętości składowanych odpadów na składowisku śmieci. Pomiar wykonano dnia 29.01.2018 r. Pomiar wykonano przy użyciu techniki fotogrametrycznej. Zdjęcia pozyskano za pomocą UAV (dron wielowirnikowiec) wyposażonego w kamerę 20 Mpix. Dla całego obszaru składowiska o powierzchni 4.9 ha wykonano 166 zdjęć z pułapu około…